NKEK

 

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0078
A Bajai agglomerációhoz tartozó települések
szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása
Főkedvezményezett:
Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás
6500 Baja, Szentháromság tér 1.
A projekt bemutatása

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. Nyomtatás

Baja Város vezetésével, Érsekcsanád és Vaskút Község valamint Sükösd Nagyközség 2008. januárjában pályázatot nyújtott be a KEOP-7.1.2.0 szennyvíztisztítás és elvezetés kétfordulós pályázat pályázati konstrukció I. fordulós előkészítési szakaszára Baja Város még csatornázatlan területeinek, Érsekcsanád és Vaskút Község valamint Sükösd Nagyközség telje területének szennyvízcsatornázására és a településeket összekötő távvezetékek kiépítésére és a II. fordulós pályázat előkészítésére. A pályázat keretében Baja Város Önkormányzata nettó 216 437 500.- Forint összköltségű előkészítő munkák költségeinek fedezésére nettó 183 971 875.,- Forint vissza nem térítendő támogatást nyert 2008 májusában. A pályázat keretében elvégzésre került a települések geodéziai felmérése, elkészítésre került a vízjogi létesítési engedélyezési és a tender tervek, megszerzésre került a vízjogi létesítési engedély, összeállításra került a II. fordulós pályázati dokumentáció. Az előkészítési szakasz 2011. májusában zárult le.

 

Az I. fordulós előkészítési szakasz ideje alatt 2010. februárjában a beruházás megvalósítása érdekében az érintett négy település létrehozta a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulást.

 

2010. novemberében immáron a négy település alkotta Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás benyújtotta pályázatát a KEOP-7.1.2.0 szennyvíztisztítás és elvezetés kétfordulós pályázati konstrukció II. fordulós megvalósítási szakaszára.

 

A pályázat keretében a Társulás 2011. augusztusában a beruházás nettó 5 313 478 406.- Forint összköltségének fedezésére nettó 4 368 384 380.- Forint vissza nem térítendő támogatást nyert, ezt követően 2011 októberében került sor a projekt Támogatási Szerződésének aláírásra.

 

A támogatási szerződés aláírása után lefolytatásra kerültek a projekt megvalósításához szükséges beszerzési-, közbeszerzési eljárások melynek keretében kiválasztásra került a projekt

 

• közbeszerzési tanácsadója,
• jogi tanácsadója,
• pr és kommunikációs. projektmenedzsmenti, mérnöki és műszaki-ellenőri feladatainak ellátója.

 

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2013. januárjában került megindításra és 2013. augusztus 8.-én került lezárásra a kivitelezési munkák elvégzésére irányuló szerződéses megállapodás aláírásával.

 

A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0078 asz.-ú „Bajai agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” megnevezésű projekt keretében:

 

• Baja Város belterületén 18810 m gravitációs gerincvezeték, valamint 4289,4 m gerinc nyomóvezeték és 8289,4 m gravitációs bekötővezeték épül, illetve 11 db közterületi szennyvízátemelő és 9 db házi szennyvízátemelő a hozzákapcsolódó 306,9 m nyomóvezetékekkel és 1132 db
• Érsekcsanád Község belterületén 16416 m gravitációs gerincvezeték, valamint 766 m nyomó gerincvezeték és 10926 m gravitációs bekötővezeték épül, illetve 3 db közterületi szennyvízátemelő és 1 db. házi szennyvízátemelő.
• Sükösd Nagyközség belterületén 25774,4 m gravitációs gerincvezeték, valamint 2176 m nyomó gerincvezeték és 16329,5 m gravitációs bekötővezeték épül, illetve 4 db közterületi szennyvízátemelő és 1 db. házi szennyvízátemelő.
• Vaskút Község település belterületén 23197 m gravitációs gerincvezeték, valamint 2311 m gerinc nyomóvezeték és 11332 m gravitációs bekötővezeték épül, illetve 5 db közterületi szennyvízátemelő.
• Baja Város, Érsekcsanád Község és Sükösd Nagyközség összekötésére 5632,1 m gerinc nyomóvezeték épül 2 db. külterületi szennyvízátemelővel.
• Baja Város és Vaskút Község összekötésére 6718 m gerinc nyomóvezeték épül 1 db. külterületi szennyvízátemelővel valósul meg.

 

A beruházás eredményeképpen Baja Városában 1132 db Érsekcsanád Községben 1129 db, Sükösd Nagyközségben 1663 db, Vaskút Nagyközségben 1409 db ingatlan szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötése valósul meg.

 

Az érvényben lévő Támogatási Szerződés értelmében

• a projekt összköltsége nettó 5 507 586 443 Ft
• a projekt megvalósításához nyújtott EU és hazai támogatás együttesen 4 527 801 354 Forint,
• a projekt megvalósulásának napja 2015. május 31.